Archive for March, 2010

March 23, 2010

Ik vertrek op 1 april!!!

by Simeon Visser

Vervroegde 1-aprilgrap! Nee, er is nog geen vertrekdatum bekend maar dit is wel een pakkende titel! De papieren zijn aangekomen bij het visumcentrum en op 19 maart heb ik bericht gehad dat ze de kosten van het visum verwerkt hebben. Binnen 7 werkdagen zou ik bericht krijgen over de status van het visum. Dat was vandaag: ze hebben meer informatie nodig.

Je krijgt dan een mooi PDF-bestand toegestuurd waarin uitgelegd staat wat ze precies willen weten. Het zijn eigenlijk twee documenten want zowel bij de aanvraag voor de ‘trainingsplek’ (het deel v.d. aanvraag van RMIT) als mijn persoonlijke aanvraag wilden ze iets extra’s weten. Van de 3 a 4 pagina’s is hooguit 1 alinea op jouw situatie van toepassing, de rest komt gewoon uit de computer; de twee documenten zijn ook vrijwel identiek.

Aanvraag van RMIT

Bij de aanvraag van RMIT komt het neer op de volgende zin:

(…) please provide a letter of support from the nominee’s educational institution stating that the nominee is currently enrolled and that the research is a necessary requirement of the nominee’s course. (…)

Twee vereisten dus: dat ik ingeschreven sta als student en dat het onderzoek noodzakelijk is voor mijn studie. Die tweede eis had ik al aangetoond met een document ondertekend door Johan Jeuring, Director of Education van het Department of Computer Science. Dat kan het dus niet zijn. Heb ik niet duidelijk genoeg aangetoond dat ik werkelijk een student ben? Beetje vreemd want dat blijkt uit meerdere andere meegeleverde documenten. Maar goed, ik heb mijn Engelstalige collegekaart gevonden (nog nooit nodig gehad) en ik heb een scan daarvan opgestuurd.

Ze willen ook een “research outline” hebben. Ik had een document opgestuurd met daarin uitleg van het onderwerp plus een lijst van activiteiten die ik zou moeten doen, zoals publicaties lezen en een scriptie schrijven. Dat leek mij voldoende want het meeste wat ik doe is gewoon lezen en typen – geen riskante onderzoeksprojecten in laboratoria. Ik heb dat nu wat langer opgeschreven en opgestuurd.

Aanvraag van mij

De opmerkingen hierbij betreffen de ziektekostenverzekering:

The documents must provide certification from the insurer stating the level of health care provided by the insurance policy is equivalent to the following:

Acceptable level of care
• provide 100 per cent coverage for in-patient public treatment in a public hospital
• 85-100 per cent medical treatment costs outside of a hospital
• are suitable to cover the occupation, program or activity the applicant is to undertake while in Australia.

Volgens mij voldoet mijn ziektekostenverzekering daar aan en ik wilde dat aantonen met een kopie van de algemene voorwaarden, plus Engelse vertaling. Alleen heb ik dat zelf vertaald en ze willen eigenlijk een beëdigde vertaling. Na jaren Engels gehoord en gelezen te hebben op televisie en op de universiteit is het een beetje zonde om geld te betalen voor een vertaling terwijl je het ook zelf kunt. Misschien is er nog een tussenoplossing want als de zorgverzekeraar een Engelstalig document van de voorwaarden heeft dan hoeft er niks vertaald te worden. Ik zal toch niet de eerste zijn die aan een buitenlandse instantie moet aantonen dat ik verzekerd ben in het buitenland? Wordt vervolgd.

Last but not least, de klassieker:

The document must also show the period covered.

Logisch! Ik had een overzicht van mijn zorgverzekeraar aangevraagd en meegestuurd maar die verstrekt dat natuurlijk alleen terwijl je verzekerd bent. Op dat document staan geen begin- en einddata dus heb ik nu een ander document gevonden waaruit blijkt dat ik inderdaad verzekerd ben tijdens mijn verblijf.

Advertisements
March 14, 2010

Na enige vertraging weer in beweging

by Simeon Visser

Ik ben nog steeds in Nederland aangezien het visum er niet is. Na enige navraag blijkt dat de papieren vertraging hebben opgelopen bij RMIT University aangezien niet iedereen toestemming kan geven om het universiteitsbudget te gebruiken voor visumaanvragen. Zoals eerder toegelicht bestaat het visum uit twee delen en aan beide delen zijn kosten verbonden.

Er zit nu weer beweging in en ik heb gevraagd om mijn verblijf gewoon enkele weken op te schuiven. Ik heb niet het idee dat ik dit had kunnen voorkomen maar het geeft wel aan dat je de benodigde tijd voor dit soort procedures beter te ruim dan te kort kunt inschatten.

%d bloggers like this: